clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Vetenskapliga studier

Vetenskapliga studier

Hur använder vi på Airproclean Ozon . (O3 )

Med vår metod producerar vi aktivt syre/ozon med små elektrolytiska maskiner där vi kan kontrollera ozonmängden vi släpper ut. De maskiner vi använder är de mest avancerade som finns på världsmarknaden i dag. Detta innebär att ozonet vi släpper ut omgående bryts ner till helt ofarligt syre inom 15-60 minuter när vår sanering avslutas. Man kan alltså vistas i alla lokaler direkt efter en sanering. Ozon är en mycket kraftfull oxidationsagent. Eliminerar alltså mycket effektivt samtliga lukter och odörer som uppfattas som otrevliga, kanske även är giftiga och allergiframkallande. Ozonet löses även lätt upp i vatten och ozonets förmåga att eliminera mikroorganismer, som utgör en del av föroreningarna i våra vattentäkter och luft, är mycket god.

Vår saneringsmetod tvingar ozonet att reagera mot föroreningarna och bryta ner dem. Allt kvarvarande ozon omvandlas sedan till vanligt syre. I utomhusluft varierar koncentrationen av ozon från 0,0008 – 0,0040 parts/miljon (ppm) Arbetsmiljöverket har satt gränsvärdet till 0,100 ppm ozon vid 8 timmars exponering i samband med arbete. Vid koncentrationer omkring 0,015-0,020 ppm upplevs gasen som ren frisk luft (som efter ett åskregn).

Vid 0,050 ppm börjar gasen bli frän i lukten och vid 0,1 ppm kan man få irritation i ögon och svalg. Ozon & hantering av densamma är i dag en av världens snabbast växande industrigrenar.
OBS. Inga människor eller husdjur ska vistas i lokalen under saneringstiden.

Uppgifter från  http://sv.wikipedia.org/wiki/Ozon

Ozon, O3, är en gas bestående av tre syreatomer per molekyl. Den bildas naturligt i atmosfären. I den lägre atmosfären kan den betraktas som en luftförorening med irriterande effekt på andningssystemet hos människor och djur. Det sk. ozonlagret i den övre atmosfären gagnar livet på jorden eftersom det minskar den mängd skadligt ultraviolett ljus som når jordytan, se ozonlagret. Gasen används inom industrin och i många konsumentprodukter. Ozon bryts ner till syre på mellan 15 – 60 minuter.

Ozon är en naturlig växthusgas som behövs för att rena luften på marknivå. I den fotokemiska processen, exempelvis när solens UV-strålar träffar syrgas (O2), bildas fritt syre (O1) ozon (O3). Ozonet oxiderar föroreningar mycket snabbt och bryter oftast ner dessa till koldioxid och vatten.

Molekylen upptäcktes år 1840 av kemisten Christian Friedrich Schönbein. Han namngav ämnet efter det grekiska ordet för ”att lukta”, ozein, efter den underliga doft som uppstår vid åska, då ozon bildas.

Teknisk användning

Ozon är kemiskt sett mycket aggressivt och har en relativt stor teknisk användning. Den kan bland annat användas till ytterst snabb och effektiv blekning av kemiska pappersmassor, samt för sterilisering av vatten. Ett problem med teknisk användning av ozon är gasens instabilitet. Den måste därför tillverkas på plats. Ozon används ofta för att ta bort lukt.

Vanliga användningsområden är:

  • Beredning av läkemedel och syntetiska smörjmedel, där ozonets funktion är att bryta kol-kolbindningar.
  • Blekning av pappersmassa och textilvaror.
  • Desinfektion av luft och vatten, genom att ozonet dödar mögelsporer, bakterier och mikroorganismer. På många håll i världen används ozon i stället för klor för att rena kommunalt dricksvatten. Ozon bildar inga organiska klorföreningar och finns inte heller kvar i vattnet efter reningsprocessen.
  • Desinfektion av tvätt på sjukhus, vårdinrättningar och livsmedelsindustri.
  • Dödande av bakterier, jäst, mögel och insekter på matvaror och i sädeslager.
  • Odör-eliminering av möbler som har överlevt eldsvåda men luktar rök. Då används ofta en så kallad ”ozonkammare” för eliminering av lukten.

Sanering av utrymmen som luktar illa, till exempel soprum, bilar med lukt efter cigarettrök eller rökskadade lokaler efter eldsvådor, torrkokning, vid sociala luktsaneringar och vid dödsfall i bostäder. Då är ozon mycket effektivt och portabla ozonaggregat av olika storlekar används.

Andra tester och utlåtanden om Ozon:

HD – Hospital development, USA
Tests indicate that an ozone disinfection method of laundering microfibre mops and cloths could be an effective means to fight hospital superbugs.

APPLICATION OF OZONATION IN SANITIZINGVEGETABLE PROCESS WASHWATERS

Joseph Montecalvo, Ph.D.
Doug Williams, Ph.D.
Department of Food Science and Nutrition
Department of Bioresource and Agricultural Engineering
California Polytechnic State University
San Luis Obispo, California, 93407 USA

Ozone(O3) has been found to be the most powerful oxidizing disinfectant readily available for water treatment (Rice, et al., 1986). Also, storage of chlorine is dangerous — another reason for using ozone.

Ozone is presently used in the treatment of industrialized wastewater processes.  It is commonly used for the following processes:

• Algae removal
• Bacterial disinfection
• Decomplexing organically bound manganese
• Increase biodegradability of dissolved organics
• Odor control
• Oxidation of soluble iron and/or manganese
• Preparation of granular activated carbon for biological removal of ammonia and dissolvedorganics
• Destruction of Cyanides
• Destruction of organics
•Suspended solids breakdown
•Viral inactivation (Rice, 1981)

Ozonation is the treatment of a substance with ozone, a highly reactive gas. It is relatively unstable and has a half life of about 20 to 30 minutes in an aqueous solution composed of distilled water at 20 degrees C (68oF). The half life is shorter if reducing materials are present in solution (Rice, 1981). Ozone acts as an oxidant of the constituent elements of cell walls before entering microorganisms and oxidizing certain essential components (e.g. enzymes, proteins, DNA and RNA). The bacterial or protozoan cells are annihilated after a large part of the cell membrane barrier has been destroyed (Rice and Netzer, 1984)

Manufacturing Chemist magasin

Ozone has remarkable oxidising properties. Hilary Ayshford spoke to Waterwise Technology’s Jon Fletcher about its potential uses in pharmaceutical manufacturing.  Traditionally, chemicals have been used to kill undesirable organisms – whether in a production line for food or pharmaceuticals or in air conditioning systems. But ozone – an allotropic form of oxygen – is a readily available alternative that is cheap to manufacture, a highly potent oxidant and degrades within 20-30 minutes to leave no residues.

Manufacturing Chemist magasin

CoolCLAVE, AMS Biotechnology’s latest lab steriliser, uses ozone gas to clean laboratory tools. It is effective in sterilising and deodorising lightly contaminated pipettes, pipette tips, gloves, plates, small instruments, and even personal items such as keys and glasses, the UK-headquartered supplier to the life sciences says.To operate, items are simply placed inside the CoolCLAVE and the START button pressed.The anti-microbial properties of ozone are said to provide a powerful sanitising effect capable of killing more than 98% of most pathogenic organisms (bacteria, fungus, virus, etc.) in just eight minutes. Ozone also eliminates the odours produced by these organisms providing an additional deodorising effect.

Refrigeration Service Engineers Society (RSES):
”Ozone is one of the purest and most powerful oxidants and germicides known.”

Ozone Effectiveness at Low Levels
In studies conducted at the Academy of Medical Sciences in Russia, Dr. Gubernskii and Dr. Dmitriev found that 0.005 ppm (parts per million) to 0.02 ppm of ozone added to normal indoor air (0 ppm) increased animals’ resistance to the cold, to infection, to toxic substances, and to oxygen deprivation. A general increase in the immune ”biological potential” and the vital capacity of the lungs was reported.
Dr. Gubernskii and Dr. Dmitriev also performed tests using less than .01 ppm of ozone in an air-conditioned office building, which revealed that ”the levels of oxygen in the blood increase relatively quickly and remain at a high level for the duration of the experiment.” They also stated that: ”Atmospheric ozone has a positive effect on animals and people. It is important to note its positive effect on the breathing system, blood composition, arterial pressure, immune system, general feeling of well-being, and mental and physical work capability. The ozone-ion complex is a necessary component of fresh air that gives it a curative effect.”
Russian scientists performed a study to see how effective ozone was at improving indoor air quality in schools. Respiratory-related illnesses were drastically improved after the ozone systems were installed. The ozone concentration produced by the systems were 0.015 ppm (parts per million).

References:

http://www.av.se/dokument/publikationer/rapporter/RAP2000_01.pdf
http://www.manufacturingchemist.com/technical/article_page/Opting_for_Ozone/33864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10945587