clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Tar ozon bort mögel?

Tar ozon bort mögel?

Svaret är JA!

Ozon eliminerar och dödar mögel.
Det har en mycket kraftfull verkan på mögelorganismer. Ozon är en mycket kraftfull oxidationsagent. Eliminerar alltså mycket effektivt samtliga lukter och odörer som uppfattas som otrevliga och som kanske även är giftiga eller allergiframkallande. Ozonet löses lätt upp i luft och vatten, ozonets förmåga att eliminera mikroorganismer, som utgör en del av föroreningarna i vår luft och vårt vatten är mycket god.

Reparation av Fuktskador & Mögelskador.
Vid reparation av fukt och mögelskador är det ytterst viktigt att informera sin omgivning om problemet, och man bör snabbt inleda reparationsåtgärder.

För reparationsåtgärderna kan följande principer nämnas:
Skadans orsaker och omfattning utreds innan reparationsåtgärder inleds. Det som orsakat skadan skall repareras snarast. Rivnings och reparationsarbetet sker så att arbetshygien uppmärksammas samt mikrob-beståndet avlägsnas genom att man förnyar det material och konstruktioner som man inte kan behålla. Därefter avlägsnas mikrobbeståndet med ozonmetoden eller på kemisk väg med exempelvis boracol. I vissa fall kan båda metoderna behövas. Användning av kemiska ämnen eller med vår ozonmetod ersätter inte de ovannämnda åtgärderna. Åtgärdernas resultat skall alltid kontrolleras.

De två vanligaste saneringsmetoderna är ozongas eller med kemikalier.
En ozonsanering sker genom att man placerar ut en elektronisk utrustning som genererar ozon, så kallad ozongenerator. Ozonet bryter ner lukt och dödar ytligt mögel samt flygande mögelsporer. Vid en kemisk mögelsanering använder man boracol eller andra mögeldödande kemikalier.
Det penslas eller foggas/sprutas ut i utrymmet. Penslingsmetoden dödar dock inte kringflygande mögelsporer i luften som senare kan sprida sig till andra utrymmen!

Vi rekommenderar alltid ozonmetoden framför andra metoder i utrymmen där man inom en snar framtid skall vistas.
Övriga metoder kvarlämnar giftiga ämnen lång tid efter sanering.