clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Tar ozon bort alla odörer

Tar ozon bort alla odörer

Svaret är JA!
Våra luktsaneringsaggregat tillverkar aktivt syre/ozon som permanent eliminerar allergener, virus, mikroorganismer & alla odörer genom att oxidera i luften samt penetrera samtliga porösa material varefter de oönskade lukterna och ämnena försvinner helt och återkommer EJ.
Du behöver alltså inte ta bort något av ditt bohag eller andra lösa inventarier. Även dessa saneras, dessutom utan någon extra kostnad! OBS! Tobakslukt är en rökskada! Detta innebär att sanera bort denna typ av lukt ta längre tid än en normalsanering som exempelvis så kallat ”torrkok”.

De två vanligaste saneringsmetoderna är med ozongas eller med kemikalier.
En ozonsanering sker genom att man placerar ut en elektronisk utrustning som genererar ozon, så kallad ozongenerator. Ozonet bryter ner alla olika typer av odörer. Vid en mögelsanering med kemiska preparat använder man oftast boracol eller andra mögeldödande kemikalier. Det penslas eller foggas/sprutas ut i utrymmet. Penslingsmetoden dödar dock inte kringflygande mögelsporer i luften som senare kan sprida sig till andra utrymmen och starta en ny mögelskada!

Vi rekommenderar alltid ozonmetoden framför andra metoder i utrymmen där man inom en snar framtid skall vistas kontinuerligt.

Övriga metoder kvarlämnar giftiga ämnen lång tid efter sanering.

Vi rekommenderar minst 3 dygns saneringstid, men ända upp till 21 dygns saneringstid kan förekomma vid mycket allvarliga tobaksröks skador!

OBS: Måla aldrig med spärrfärg för att ”låsa” in en luktskada innan ni luktsanerat.