clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Övriga frågor och svar

Övriga frågor och svar

Allergisanering

Vad är en allergisanering?

En allergisanering är en sanering där vi ozonsanerar samtidigt som vi använder en stor luftrenare med joniseringssystem. Detta för att få damm & allergener att sammanfoga sig, så att de blir så tunga att de faller ner på golvet eller går in i luftrenaren. Därefter dammsuger du upp dammet som vanligt. Du bör ha en dammsugare med Hepafilter eller en vattendammsugare.

[collapse]
Hur gör jag för att bibehålla resultatet efter en allergisanering?

Om du vill att resultatet av vår allergisanering skall hålla längre än normalt, rekommenderar vi att du köper en luftrenare som minst har Hepafilter och Kolfilter samt en joniseringsfunktion.

[collapse]
Varför skall jag köpa en luftrenare efter en sanering?

En luftrenare med ett Hepafilter samt ett joniseringssystem hjälper dig att bibehålla resultatet efter saneringen. Hepafiltret och Kolfiltret tar bort partiklar. Joniseringen hjälper till med fortsatt neutralisering av allergiframkallande ämnen samt sammanbindning av partiklar.

[collapse]
Vad gör joniseringen då som är bra?

Detta är vad jonisering gör. Joniseringsmetodens arbetsprincip: Joniseringstekniken immiterar naturens egen luftreningsprocess med joner som skapas när solens strålar når atmosfären. Genom att efterhärma naturen och bilda joner, kan man framställa syreklungor som naturligt renar luften och gör den ren och fräsch. Med hjälp av jonisering laddar man partiklarna i luften (t.ex. damm och andra partiklar) för att sedan låta dessa fastna på de omvänt laddade metallblecken i jonisatorn. De partiklar som inte når in till luftrenaren faller ner på golvet. Våra luftreningsprodukter arbetar på detta sätt, men har samtidigt ett avancerat filtersystem tillsammans med UV- ljus inbyggt i flertalet av våra produkter. Detta system gör att även de flesta virus, bakterier och allergiframkallande ämnen tillintetgörs till 99,98 %.

[collapse]

Luktsanering

Vad är då en vanlig luktsanering?

Våra luktsaneringsaggregat tillverkar aktivt syre/ozon som permanent eliminerar allergener, virus, mikroorganismer och alla typer av odörer genom att oxidera i luften samt penetrera samtliga porösa material varefter de oönskade lukterna och ämnena försvinner helt och återkommer EJ. Du behöver alltså inte ta bort något av ditt bohag eller andra lösa inventarier. Även dessa saneras, dessutom utan någon extra kostnad. OBS! Tobakslukt är en rökskada! Detta innebär att sanera bort denna typ av lukt tar längre tid än en normalsanering. Det kan ta mellan 3-21 dygns sanering vid denna typ av skada.

[collapse]
Vad är då Ozon?

Med vår metod producerar vi aktivt syre/ozon med små elektrolytiska maskiner där vi kan kontrollera ozonmängden vi släpper ut. De maskiner vi använder är de mest avancerade som finns på världsmarknaden. Detta innebär att ozonet vi släpper ut omgående bryts ner till helt ofarligt syre när vår sanering avslutas. Man kan alltså vistas i alla lokaler direkt efter en sanering. Ozon är en mycket kraftfull oxidationsagent. Eliminerar alltså mycket effektivt samtliga lukter och odörer som uppfattas som otrevliga och kanske även är giftiga och allergiframkallande. Ozonet löses lätt upp i vatten och ozonets förmåga att eliminera mikroorganismer, som utgör en del av föroreningarna i vår luft, är mycket god. Vår saneringsmetod tvingar ozonet att reagera mot föroreningarna och bryta ner dem. Allt kvarvarande ozon omvandlas sedan till vanligt syre. I utomhusluft varierar koncentrationen av ozon från 0,0008 – 0,0040 parts/miljon (ppm) Arbetsmiljöverket har satt gränsvärdet till 0,100 ppm ozon vid 8 timmars exponering i samband med arbete. Vid koncentrationer omkring 0,015-0,020 ppm upplevs gasen som ren frisk luft (som efter ett åskregn). Vid 0,050 ppm börjar gasen bli frän i lukten och vid 0,1 ppm kan man få irritation i ögon och svalg. Ozon & hantering av densamma är i dag en av världens snabbast växande industrigrenar.

[collapse]
Ska jag måla & tapetsera före eller efter en luktsanering?

Vår rekommendation är att du alltid skall måla och tapetsera EFTER saneringen. Måla aldrig med spärrfärg för att låsa in odörer! Odören tränger till 95% säkerhet åter igenom färgen inom 6-12 månader efter målningen.

[collapse]
Ska jag tvätta bort nikotin & andra missfärgningar före eller efter saneringen?

Vår rekommendation är att du alltid tvättar bort nikotinolja & andra missfärgningar före saneringen med fettlösande rengöringsmedel. Detta beroende på att speciellt olja från nikotin tar längre tid för ozonet att tränga igenom. Därför förkortar tvätten saneringstiden vi behöver föra att uppnå ett bra resultat. Vilket innebär ett mycket lägre pris för dig!

[collapse]
Vem kan utföra dessa arbeten?

Vad Vi känner till så är det bara Airproclean AB/Luktsanering som kan utföra denna typ av ozonsaneringar i större skala! Naturligtvis finns det andra företag som utför luktsaneringar med andra metoder. Men flera av dessa metoder är enligt vår mening, mindre lämpliga metoder som ex. vis (att spruta ozon med behållare i okontrollerade och kraftigt överdrivna mängder) eller med så kallad ”ångfogging” (användning av mycket giftiga och hälsovådliga kemikalier). Den sistnämnda metoden innebär också att du måste ta bort allt ditt bohag och ofta också är skadade men de blir ju då inte sanerade. Tapeter etc blir dessutom förstörda av ångan vid viss typ av fogging! Nu mer finns också så kallad torr-fogging. Denna metod fungerar på vissa skador men det är mycket vanligt att framför allt odörer återkommer efter en tidmed denna metod om man inte kompletterar den med en ozonbehandling.

[collapse]