clock-iconÅrsta Skolgränd 16 A 117 43 Stockholm Sverige, Mån - Fre: 10.00 – 17.00

mobile-icon

Tel: 08-722 85 95
Mob: 076-316 80 73

Om oss

Om oss

Vi är ett företag som startade vår verksamhet 2003 under namnet Svensk Rök & Luktsanering, nuvarande Airproclean AB.
Upphovet till denna idé kommer från Tommy Gimteg, vår f.d.VD. Tommy som 2001 drev en restaurang i Sthlm. Där hade man stora luktproblem med bl.a. tobaksrök. Tommy som hade kunskaper inom VVS sektorn med sin utbildning till VVS-ingenjör, visste att man kunde sanera bort lukter med ozon. Efter mycket sökande hittade han en ozonpump som var tillverkad för ett helt annat ändamål. Efter lite arbete och modifiering användes sedan denna ozonpump till att ta bort tobaksrökslukt på nätterna, när restaurangen var stängd. Han upptäckte också vid denna tidpunkt att ozonet dödade mögel. Under Juni 2003 köpte han en villa som var kraftigt lukt och mögelskadad. Därmed också helt obeboelig. Alla i hans familj fick svåra allergiproblem med tillfällig flytt som följd. Enligt alla besiktningsprotokoll och åtgärdsförslag från bl.a. Anticimex, så skulle golv, väggar och tak m.m. behöva rivas och bytas ut. Som Ni förstår till mycket höga kostnader som följd. En offert från ett byggbolag var på närmare 1 miljon kronor. Tommy kom då att tänka på ozonpumpen på restaurangen. Den sattes in i villan i rum efter rum. Små hål borrades i golvet så att en slang på 70 mm i diameter kunde komma ner i trossbotten. Efter en månads sanering togs nya mögelprover och se ”allt mögel var dött”. Tommy och hans familj flyttade åter in i sin villa där han fortfarande bor utan att någon större ombyggnad skett. Nu fick Tommy sin idé att starta företaget med specialbyggda ozongeneratorer.

Därför har vi följande att säga Er: ” Hos oss ser vi inga gränser för vad människan kan åstadkomma, eftersom vi inte ser några gränser för kreativitetens förmåga. Det är det som inspirerar oss i vårt arbete att rena vår luft inomhus, så att människor kan utnyttja sin potential bättre. ”

Mission, vision och värderingar.

Under de tre senaste decennierna har tekniken förändrat sättet vi arbetar, kommunicerar och roar oss på. Banbrytande tekniker har öppnat dörrar och skapat nya möjligheter för oss alla. Vår mission återspeglar denna roll och vår vision stödjer företagets fokus på möjligheter i framtiden.

Mission

Vår mission är att göra det möjligt för människor och företag runt om i Norden att förverkliga sin fulla potential.

Vision

Vår vision är att skapa en ren och allergifri miljö som ger människor högre levnadsstandard.

Kärnvärderingar

Våra kärnvärderingar stödjer arbetet att förverkliga vår mission och vision och genomsyrar därför hela verksamheten.

Gedigen och omsorgsfull kundrelation.

Vi strävar efter att skapa goda relationer med kunder, förstå deras behov och hur de använder teknik, samt ge värdefullt stöd för att hjälpa dem förverkliga sin potential.

Högsta kvalitet.

Vår verksamhet skall vara av högsta kvalitet – i alla dess delar.

Tillförlitlig hantering.

Vi vill fördjupa kundförtroendet genom kvaliteten på våra produkter och tjänster, vår tillgänglighet och tillförlitligheten i allt vi gör.

Bra människor med bra värderingar.

På Airproclean AB arbetar skickliga, kreativa och energiska människor som delar samma värderingar.

Integritet och ärlighet.

  • Brinnande engagemang för kunder, partners och teknik.
  • Öppenhet och respekt mot andra och en genuin vilja att göra dem väl.
  • Villighet att anta och fullfölja stora utmaningar.
  • Självkritisk, ifrågasättande och engagerad inställning till vår egen utveckling och förbättring.
  • Ansvar för åtagande, resultat och kvalitet till kunder, aktieägare, partners och anställda.

Innovativt och ansvarsfyllt ledarskap.

Vi vill förbättra utvecklingen av rena miljöer och möjligheter för kunder och partners; ha en öppen diskussion om hur vi bättre kan anpassa våra tjänster för kundens behov; ta emot respons och samarbeta med andra för att säkerställa att deras produkter och våra tjänster fungerar bra tillsammans.

Hjälpa människor nå nya höjder

Vi på Airproclean AB är starkt engagerade i att hjälpa våra kunder mot nya höjder och mål de inte trodde var möjliga att nå. Därför vill vi utöka valmöjligheterna för kunderna genom att identifiera nya affärsområden förena nya kundscenarion med existerande affärsverksamheter, och förbättra samarbetet med nya, existerande och framtida partners.